konsultavimo_zurnalas.doc
partnerystes_vertinimo_klausimynas.doc
ks_administravimo_schema.pdf
bendradarbiavimo_sutartis.doc
lankomumo_zurnalas_forma.doc
projekto_studentu_praktika.doc
Stud_pasisk_org.doc
Rekomendacijos_KS_metodui.doc
Nuosekliųjų_studentų_KS_sutartis.doc
KS_praktikos_atlikimo_tvarka.doc
ISAK_pakeitimas_V-67_2008-10-13_studiju_proceso_organizav_tobulinim_studentu_praktika.doc
Nenuosekliųjų_studentų_KS_sutartis.doc
lankomumo_zurnalas_forma.doc