Seminaras "Kooperuotų studijų metodo taikymo problemos ir galimybės" 2008-06-27 


      Šio seminaro tikslas ugdant klausytojų individualių ir sisteminių didaktinių gebėjimų bei pedagoginės kompetencijos plėtrą, padėti pasirengti sėkmingai realizuoti Kooperuotų studijų metodą studijų procese. Seminaro lektorė- Šiaulių universiteto Studijų skyriaus vyriausioji specialistė studijų kokybės klausimams Jūratė Valuckienė

 

 


Seminaras 2008-07-02/03

Seminaras "Studentų mokymosi strategijos studijų procese" įvyko 2008-07-02

 


Seminaras "Į kompetencijų ugdymą orientuotas inovatyvus KS metodas"


Seminaras "KS organizaciniai ir administraciniai aspektai"


konsultavimo_zurnalas.doc
partnerystes_vertinimo_klausimynas.doc
ks_administravimo_schema.pdf
bendradarbiavimo_sutartis.doc
lankomumo_zurnalas_forma.doc
projekto_studentu_praktika.doc

KRITINIS_MASTYMAS_KS_S_Alisauskiene.ppt
BENDRADARBIAVIMO_MATRICA_Mazeikiene.doc
KOMPETENCIJOS_IR_STUDIJŲ_TURINYS_S_Alisauskiene.ppt
Mazeikio_pranesimas20061201.ppt
KS_centro_funkcijos_Liukinevicienes_pranesimas.doc
Liukinevicienes_prezentacija_2006-12-18.ppt