Informacija apie projektą

Artimiausi dveji metai universitete – kooperuotų studijų metodo diegimo laikotarpisModestas Grigaliūnas
Šiaulių universiteto Karjeros centro
vyresn. projektų vadybininkas

Pirmoje kovo pusėje Šiaulių universitetą pasiekė džiugi žinia – Švietimo ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas patvirtino Šiaulių universiteto rengtą projektą „Sėkmingos studentų karjeros plėtotė diegiant inovatyvų kooperuotų studijų metodą (KOOPERIA)“. Tai buvo vienintelis projektas, kurį ŠU teikė Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) 2.4. priemonei „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Projekto biudžetas – 686,503 lt., taigi Šiaulių universitetą ir kitus projekto partnerius iki 2008 metų pasieks per pusę milijono litų Europos Sąjungos paramos. Kadangi į projektą yra įsitraukę ir Panevėžio bei Šiaulių kolegijos, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija, gauta nauda apims platų Šiaurės Lietuvos regioną.
KOOPERIA vertinimui buvo pateikta jau antrą kartą – pirmą sykį finansavimo nepavyko gauti; tuo tarpu dabar, projektą gerokai pataisius, jis buvo patvirtintas. Be abejo, projekto rengimas, vėliau ir koregavimas, pareikalavo nemažai laiko ir darbo, tačiau rezultatai – džiuginantys. Svarbu pažymėti, kad projektą sėkmingai parengti pavyko tik tada, kai prie jo ruošimo prisidėjo keli skirtingi universiteto padaliniai – KOOPERIA kūrė Karjeros centras (karjeros konsultantė Miglė Plukienė, vyresnysis projektų vadybininkas Modestas Grigaliūnas), Projektų vadybos grupė (vadovė – prorektorė doc. dr. Natalija Mažeikienė), Socialinių mokslų fakultetas (projektų vadybininkė Vilma Tubutienė; ji yra ir šio projekto vadovė) ir Finansų tarnyba (finansininkės Ingrida Simonaitienė bei Diana Balvočienė). Tik suvienijus skirtingas kompetencijas bei įgūdžius turinčius žmones, pavyko sėkmingai parengti projektą.
Apie paties projekto keliamas problemas ir tikslus. Projektu KOOPERIA bus siekiama įdiegti inovatyvų „Kooperuotų studijų“ (Service Learning) metodą Šiaurės Lietuvos regiono aukštojo mokslo institucijose. Šis metodas leis sumažinti atotrūkį tarp akademinės, socialinės bei verslo sferų ir priartinti studijų turinį prie regiono poreikių. Minėtas atotrūkis šiomis dienomis yra ypatingai akcentuojamas visos Lietuvos darbdavių. Šiaurės Lietuvos regiono aukštojo mokslo sektoriuje įdiegus kooperuotų studijų metodą, artimiausius 26 mėnesius pagrindinę naudą gaus sėkmingai įsidarbinti siekiantys studentai. Be abejo, projekto metu gauta nauda nebus trumpalaikė – Šiaurės Lietuvoje adaptuotas kooperuotų studijų metodas leis sėkmingai susieti akademinį, verslo bei socialinį pasaulius ir ateityje, projektui jau pasibaigus. Projekto eigą koordinuos ŠU Karjeros centras bei Socialinių mokslų fakultetas.
Turbūt daugeliui skaitytojų dabar iškyla klausimas „Kas yra tas Kooperuotų Studijų metodas?“ Apie tai - truputį plačiau. „Kooperuotos studijos“ (Service Learning) – tai Junginėse Amerikos Valstijose paplitusi ypač lanksti ir mobili studijų sistema, leidžianti susieti mokymąsi auditorijose ir praktinį darbą vietos įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, viešosiose įstaigose ir t.t. Kooperuotos studijos siekia pritaikyti vietos reikmėms studentų žinias bei gebėjimus, aukštojo mokslo institucijose dėstomus kursus pritaikyti regiono poreikiams. Šis metodas ypač akcentuoja bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų: aukštojo mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, įmonių, bendruomenių, savivaldybių ir pan. Kooperuotos studijos nėra atskiras studijų dalykas; tai yra metodas, kuris susieja paskaitas auditorijose su praktiniu darbu organizacijose bei įmonėse ir taip supažindina, adaptuoja studentą darbo rinkai, o aukštojo mokslo programas transformuoja pagal regiono poreikius. Kitaip tariant, savo studijų metu studentas turės ne tik klausytis paskaitų auditorijose, bet ir atlikti įvairius praktinius darbus regiono organizacijose pagal savo studijuojamą specialybę.
Kooperuotos studijos, kaip metodas, gimė JAV ir čia veikia per daugelį programų, įtraukia dešimtis universitetų ir koledžų. Šis metodas remiasi JAV populiaria pragmatizmo filosofija. Europoje iš mums gerai pažįstamų valstybių Kooperuotas studijas plėtoja Lenkija, Latvija, Estija, be abejo, ir daugelis kitų. 2001 m. su Kooperuotomis studijomis turėjo galimybę susipažinti ir Šiaulių universitetas, kai gavo galimybę dalyvauti bendrame projekte su Rutgers valstybiniu universitetu (JAV). Šiuo projektu buvo siekiama Baltijos šalyse vystyti universiteto ir bendruomenių santykius. Šiaulių universiteto bei savivaldybės atstovai liko ypač sudominti kooperuotų studijų metodu, todėl buvo siekiama plėtoti šios studijų sistemos pristatymą mūsų aukštojoje mokykloje. Tuo tikslu ŠU lankėsi Rutgers valstybinio universiteto profesorius dr. Michael Shafer, kuris skaitė paskaitas, vedė seminarus apie kooperuotų studijų metodo efektyvumą.
Prisimenant šiuos gan nesenus įvykius ir siekiant plėtoti kooperuotų studijų diegimą į Šiaurės Lietuvos aukštojo mokslo sistemą ir buvo pradėtas rengti projektas KOOPERIA. Dabar, kai jis jau yra patvirtintas, ŠU ir projekto partneriai turės realią galimybę įtraukti šiuolaikišką studijų metodą ir į Šiaurės Lietuvos jaunimo studijas. Apie projekto eigą skaitykite sekančiuose Šiaulių universiteto laikraščio straipsniuose.