Socialiniai tyrimai 2008 1 (11)
Šis žurnalo „Socialiniai tyrimai“ numeris yra skirtas pristatyti Kooperuotų studijų (Service learning) metodo adaptacijos Lietuvoje (Šiaulių universitete) patirtį ir supažindinti su minėtą metodo taikymą mūsų aukštojo mokslo sistemoje lydėjusiais tyrimais.Žurnale pateikiami 8 straipsniai, parengti pagal Kooperuotų studijų metodą dirbusių dėstytojų ir mokslininkų atliktus įvairiapusius empirinius metodo adaptavimo Lietuvoje tyrimus, analizuojančius Service learning taikymo mūsų šalyje galimybes.


Socialiniai_tyrimai.pdf

L_Liukinevicienes_mokomoji_knyga.pdf

N. Mažeikienė „Kooperuotų studijų sociokultūrinė adaptacija Lietuvoje“
Mokslo studija parengta pagal 2006-2008 metų Šiaulių universitete vykdytą projektą „Sėkmingos studentų karjeros plėtotė diegiant inovatyvų kooperuotų studijų metodą (KOOPERIA)“.

 


Kooperuotu_studiju_sociakulturine_adaptacija_Lietuvoje.pdf