Projekto „KOOPERIA“ dalyviai

Projekto „KOOPERIA“ tikslinė grupė:
1) dėstytojai;
2) studentai. 

Pagal parengtas KS modulių programas su distancinio mokymo elementais organizuojami mokymai tikslinei grupei – bakalauro studijų studentams Šiaulių universitete, Panevėžio ir Šiaulių kolegijose.

2006-2008 metais mokėsi 854 studentų.

Destytojam 2006 m. organizuotuose mokymuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose dalyvavo 160 dėstytojų.