Mokymo įstaiga
Studijų programa
Studijų modulis

Vadyba

Studijų programa: Gamtotvarkos vadyba
Aprašymas: Kursas yra skirtas įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų darbui organizacijose. Kurso metu yra trumpai supažindinama su vadybos atsiradimo istorija, klasikinėmis vadybos mokyklomis, jų įkūrėjais ir požiūriais, pagrindinėmis vadybos funkcijomis ir kt. Organizuojant šio modulio mokymąsi kooperuotų studijų forma, Gamtotvarkos vadybos specialybės studentai derina darbą auditorijose su tyrimo veiklomis, atliekamomis Šiaulių miesto organizacijose.
Dėstytoja: Jolita Vveinhardt

Ekonomikos studijų įvadas

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas:

Šios studijos skirtos įgyti žinių, kurios padėtų suvokti verslo įmonės arba organizacijos ekonominį vientisumą ir socialinį-ekonominį jų veiklos kontekstą bei ugdyti studentų gebėjimus vertinti verslo veiksnius ir aplinką.
Dėstytoja: Liongina Juozaitienė

 


Rinkodara

Studijų programa: Reklamos vadyba
Aprašymas: Tikslas: suteikti studentams esminių šiuolaikinės rinkodaros teorijos žinių bei suformuoti pagrindus į rinką orientuotą mąstymą.
Dėstytoja: Laima UNTERHAUSER

Europos sąjungos projektų rengimas ir valdymas

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas:

Pagrindinis modulio tikslas - suteikti teorinių žinių ir praktinių Europos Sąjungos projektų rengimo bei valdymo įgūdžių.
Išklausę kursą, studentai gebės:
analizuoti ES programų ir fondų paramos strategiją, politiką bei išskirti jų prioritetus, naudotis ES projektų valdymo, analizės ir programavimo metodais, remtis Europos Komisijos projekto ciklo valdymo vadovu, sudaryti SSGG analizes, problemų ir uždavinių analizes bei jas logiškai pagrįsti, suvokti tarpkultūrinio bendravimo ypatumus tarptautiniuose projektuose.
Dėstytoja:  Vilma Tubutienė

 


Organizacija šiuolaikinėje verslo aplinkoje

Studijų programa: Verslo administravimas
Aprašymas: Kurso tikslai – atskleisti verslo aplinkos formavimosi ir kitimo prielaidas, organizacijos veiklos nuolat kintančioje aplinkoje ypatumus, globalizacijos poveikį organizacijos veiklai, taip pat kompensuoti teorinių žinių stygių praktinėmis, suteikti naujų praktinių kompetencijų pagal studijuojamą dalyką.
Dėstytoja: Skaidrė Žičkienė

Valstybės tarnybos etika

Studijų programa: Viešasis administravimas
Aprašymas: Modulio tikslas:
Suteikti teorinių žinių, susijusių su valstybės tarnybos etika, pagrindus ir bandyti formuoti etinio elgesio įgūdžius reikalingus būsimam valstybės tarnautojui.
Dėstytoja: Vita Juknevičienė

Tecnologiniai įrengimai

Studijų programa: Technologiniai įrengimai
Aprašymas: Pagrindinis studijų modulio tikslas – siekti, kad studentai suvoktų technologinių įrengimų skaitmeninio programinio valdymo procesus, mokėtų parinkti gamybos technologijas ir priemones, valdyti technologinius įrengimus, sudaryti sąlygas ir galimybes tobulintis kinematikos ir programinio valdymo srityje. Ugdyti praktinius gebėjimus parinkti gamybos priemones, atlikti technologinių įrengimų kinematinį derinimą, tobulinti naudojimosi programine įranga įgūdžius, taikant programavimo metodus, skirtus inžinerinėms problemoms spręsti, gilinti šiuolaikinių technologinių įrengimų valdymo kompetencijas.
Dėstytojas: Vitalijus Skačkovas

MIkroekonomika 2

Studijų programa: Ekonomika
Aprašymas: Tikslas: formuoti studentų ekonominio ir kritinio mąstymo gebėjimus, pasiekti, kad studentai suprastų gamybos teoriją ir kaštus, pagrindinius rinkos struktūrų tipus, susipažintų su išteklių rinkomis.
Dėstytoja: Zita Tamašauskienė

Šiaulių universitetas
Projektas „KOOPERIA“
Vilniaus g. 88,
Šiauliai LT-76285
Tel. 8 41 39 30 10
Faksas 8 41 39 30 11
El. paštas: karjera@cr.su.lt


Spausdinimo versija

 
    1 2 3