2007-02-04 Pirma naujiena

2008-04-23 2008-04-22 įvyko mokslinė konferencija "Kooperuotos studijos: naujos bendravimo su regiono organizacijomis bei studentų karjeros galimybės".

 


2008-04-24

Laimos Liukinevičienės mokomoji knyga "Kooperuotos studijos: organizavimas ir administravimas aukštoje mokykloje"
Kooperuotos studijos, arba mokymasis tarnaujant bendromenėms (Service learning) - naujas ir efektyvus studijų aukštoje mokykloje metodas. Jis aktualizuoja studijų turinį šiandienos realijomis, ateities įžvalgomis, orientuoja studijų procesą į rezultatą. Kooperuotų studijų metodas sieja studentų auditorinį, savarankišką ir darbą bendruomenėje, plėtoja kūrybinį ir mokslinį dėstytojų bendradarbiavimą. Šis metodas reikalauja sutelkto komandinio ( dėstytojas-studentas-priimanti organizacija-kooperuotų studijų metodininkas) darbo, todėl kyla problemų organizuojant ir administruojant kooperuotas studijas. Ši knyga, gimusi taikant kooperuotų metodą projekte KOOPERIA skiriama visiems, kurie diegs metodą savo aukštojoje mokykloje.


2008-12-17

Prof. dr. Gintauto Mažeikio mokslo monografija „Kompetencijų ugdymo sistema taikant kooperuotų studijų metodą“ 
     Prof. dr. Gintautas Mažeikis Šiaulių universiteto Filosofijos katedros vedėjas, vienas iš Kooperuotų studijų - Mokymosi tarnaujant bendruomenėms (Service leraning) adaptacija Lietuvoje - pradininkų Lietuvoje.  
     G. Mažeikis apibendrina Šiaulių universiteto patirtį plėtojant Kooperuotas studijas 2002-2007 metais bei  vykdant ES struktūrinių fondų projektą KOOPERIA. Monografijoje mokymasis bendraujant yra siejamas su kooperuotu mokymuisi, visuomeniniu ir politiniu auklėjimu, filosofine kompetencijų analize, antropologinių tyrimo metodų perkėlimu į edukacinės veiklos aplinką. Autorius taip pat išsamiai aptaria stipriojo ir silpnojo bendruomeniškumo, individuacijos, savanorystės, tarnystės, pilietiškumo, kooperuotumo problematiką filosofijoje ir edukologijoje.


2008-04-29 Š.m. lapkričio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centras kartu su Pilietinių iniciatyvų centru Šiaulių rajono savivaldybėje organizavo „Veiksmo dieną“. Džiugu, kad „Veiksmo dienoje" turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių universiteto Viešojo administravimo studijų programos studentai studijuojantys modulį „ES projektų rengimas ir valdymas” pagal Kooperuotų studijų (KS) metodą. Studentai dalyvaudami Veiksmo dienoje pritaikė savo žinias praktikoje padedami moksleiviams parengti laisvalaikio užimtumo projektus.

Šiaulių universitetas
Projektas „KOOPERIA“
Vilniaus g. 88,
Šiauliai LT-76285
Tel. 8 41 39 30 10
Faksas 8 41 39 30 11
El. paštas: karjera@cr.su.lt


Spausdinimo versija